q
Siteme hoş geldiniz.
 

Hipnoz

Bir problemin çözümüne yönelik olarak telkin verme işine Hipnoterapi denir. Kişinin telkine açık hale getirilme durumuna ise Hipnoz. Dünyanın birçok yerinde uygulanan bir yöntem olan hipnoz, insanoğlunun bilimde aldığı yolda diğer bütün herşey gibi çeşitli aşamalardan geçerek değişikliğe uğramış bir yöntemdir. Bununla beraber Hipnozu veya Hipnoterapiyi uygulamamış, bunun eğitimini doğru yöntemlerle almamış kişiler için gizli ve özel bir güç gibi algılanmış olması nedeniyle oldukça tartışır bir hale gelmiştir.

Oysa Hipnozun veya Hipnoterapinin ve bununla birlikte hipnoz/hipnoterapiyi uygulayan kişinin özel güçleri yoktur. Bu kişilerden beklenebilecek en önemli özellik kendi alanlarının dışına çıkmamalarıdır.

……………

HİPNOTERAPİ NASIL İŞLER?

İnsan zihni gizil veya direkt telkinler almaya yatkın bir yapıya sahiptir. Bu aslında doğumdan itibaren öğrendiğimiz her türlü davranışın altında yatan bir olgudur. Anne babamız, diğer büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız bize yıllar içinde binlerce telkin verirler. Bu telkinler verilirken bazen direkt (Günde iki kez dişlerini fırçalarsan sağlıklı dişlere sahip olursun) bazen de indirekt (Ayşe dişlerini farçalamaya özen gösterdiği için dişçiye gitmek zorunda kalmıyor) verilir. Telkini veren kişi ile o anki iletişim halimize göre biz bu telkinleri alır ya da almayız. Hipnozda ise, sizin de önceden onay verdiğiniz problemlerin çözümü için, telkine hazır hale getirilirsiniz (transa alınırsınız) ve trans halindeyken telkin verilir (hipnoterapi).

Hipnoterapi bu yönüyle, sizi telkin almaya ve haliyle değişime açtığı için nemli bir değişim aracı olarak işlev görmektedir.